Utskriftsdatum: 18 October 2018

2018-07-13 Vattenläcka Vannborga

15:40 vattenleveransen är nu återställd. Efter utfört arbete kan det förekomma missfärgat vatten, spola tills dessa försvinner och undvik att tvätta vittvätt under tiden.

Ca 12:30 Beab är tvungna att stänga av vattenleveransen till Övra och Nedra Vannborga och fastigheter norr om Lundegård. Beab planerar för att minimera störningen i leveransen. Undvik att ta vatten under tiden vi reparerar ledningen. Efter utfört arbete kan det förekomma missfärgat vatten, spola tills dessa försvinner och undvik att tvätta vittvätt under tiden.

08:00 En vattenläcka vid Heineckes väg, Lundegård, är lokaliserad. Friläggning och reparation av läckan kommer att påbörjas. Det kan förekomma mindre driftstörningar i Nedra och Övra Vannborga på grund av läckan. Beroende på var läckan sitter kan Borgholms energi, Beab, vara tvungna att stänga av leveransen av dricksvatten under reparations fasen till kunder i Nedra och Övra Vannborga.

Efter utfört arbete kan det förekomma missfärgat vatten, spola tills dessa försvinner och undvik att tvätta vittvätt under tiden.