Utskriftsdatum: 26 August 2019

Sök pengar ur Eons miljöfond

Driver du eller en organisation ett projekt som utvecklar eller förbättrar havs- och kustmiljön? Då kan ni söka bidrag ur Eons miljöfond.
Ansökningarna ska ha kommit in till Borgholms kommun senast 30 april.
Ansök med en projektbeskrivning och budget.
Mer information finns på kommunens hemsida. Skicka din ansökan till kommun@borgholm.se och märk mejlet med Eon-fonden