Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott

Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott

2019-10-17

Paragrafer:

23-28

Start- och slutdatum:

2019-11-04 - 2019-11-30

Förvaringsplats:

Kommunledningsförvaltningen