Kungörelse ansökan om bygglov för teletorn Hagaby 7:5, Nyby 5:8. Underrättelse till berörda grannar

Kungörelse ansökan om bygglov för teletorn Hagaby 7:5, Nyby 5:8. Underrättelse till berörda grannar

Start- och slutdatum:

2020-05-05 - 2020-05-30

Förvaringsplats:

Kommunledningsförvaltningen