Underrättelse ansökan om bygglov för teletorn Persnäs-Sandvik 1:1

Underrättelse ansökan om bygglov för teletorn Persnäs-Sandvik 1:1

Kungörelse,

2020-03-19

Start- och slutdatum:

2020-03-19 - 2020-04-10

Förvaringsplats:

Kommunledningsförvaltningen