Utskriftsdatum: 04 July 2020

Aktivering av krisledningsnämnd

Krisledningsnämnden aktiveras idag, den 1 juni. Borgholms krisledningsnämnd består av kommunstyrelsens arbetsutskott. De kommer att fatta beslut i Corona-relaterade frågor och tar över hanteringen av just dessa frågor från socialnämnden. Besluten ska redovisas till fullmäktige.

Aktiveringen sker med anledning av att antalet bekräftat smittade i Corona/covid-19 i kommunens verksamheter ökade förra veckan, efter den utökade provtagningen. Krisledningsnämnden kan fatta snabba beslut om åtgärder som rör personella och ekonomiska resurser samt kommunikation. I övrigt kommer verksamheterna att arbeta på som vanligt.

”Genom snabbare beslutsvägar kan vi agera handlingskraftigt och effektivt. Vårt fokus nu är att förhindra fortsatt smittspridning inom våra verksamheter” säger Ilko Corkovic (S), ordförande i krisledningsnämnden. ”Beslutet att aktivera krisledningsnämnden ska vara ett stöd för organisationen”.