Utskriftsdatum: 23 January 2021

Aktuell lägesbild Corona 27 november

Under dagen har två fall av Covid-19 konstaterats inom utbildningsförvaltningens verksamheter. Insjuknade har inte varit i verksamheten under veckan som gått.

Vårdnadshavare och berörd personal har informerats.