Utskriftsdatum: 20 September 2020

Aktuella kallelser

Här presenteras kallelser till aktuella sammanträden.

Kommunfullmäktige har beslutat att alla  nämnder och kommunstyrelsen får ha öppna sammanträden.

Nämnden/styrelsen bestämmer  själva om sammanträdet ska vara öppet och väljer i så fall själva vilka ärenden som faller under sekretess/myndighetsutövning och inte kan behandlas vid ett öppet sammanträde.

Efter justering av protokollet publiceras det på sidan Protokoll.

Kallelser

Kallelse miljö- och byggnadsnämnden 2020-09-24 Mötet är stängt för allmänheten från punkt 11.

Kallelse kommunstyrelsen 2020-09-22 Mötet kommer till skillnad från normalt inte visas direktsänt, men publiceras på KS-rummets youtube-sida

Kallelse kommunfullmäktige 2020-09-14

Kallelse miljö-och byggnadsnämnden 2020-08-27 Mötet är stängt för allmänheten från punkt nio.

Kallelse utbildningsnämnden 2020-08-26 mötet är stängt för allmänheten