Utskriftsdatum: 28 January 2020

Äldreomsorg

Äldreomsorgen i Borgholms kommun omfattar service och omsorg i den egna bostaden eller på kommunens särskilda boenden.

Socialnämnden har det politiska ansvaret för kommunens äldreomsorg.

Kommunens äldreomsorg arbetar för att skapa trygghet och bibehållen självständighet. Om du har svårigheter med att klara din livsföring kan du ansöka om bistånd hos kommunens biståndshandläggare. Kommunen utför biståndsinsatser enligt socialtjänstlagen inom omsorg och service. Insatserna är individuellt behovsprövade.

För information och ansökan kontakta biståndshandläggarna. De träffas säkrast 08.00 – 09.30

Det finns också möjlighet att ansöka om Hemtjänst och Trygghetslarm via e-tjänsten Ansökan om insats (se länk under Mer Information till höger). Där kan du välja vad det är du ansöker om och beskriva ditt behov av stöd i fritext. Ansökan går direkt till en Biståndshandläggare som därefter tar kontakt med dig.
E-tjänsten kräver att du loggar in med e-legitimation. Du kan skaffa e-legitimation via din bank eller hos Skatteverket.

Insatserna kan du läsa mer om nedan.