Utskriftsdatum: 13 December 2018

Alkoholservering, folköl och tobaksförsäljning

Ansökan om serveringstillstånd samt anmälan av folköl och tobaksförsäljning görs hos samhällsbyggnadsförvaltningen

Från och med 2013 är det tjänstemän samt politiker i samhällsbyggnadsnämnden som arbetar med och ansvarar för kommunens tillstånd. Vi ger tillstånd för alkoholservering vid restauranger, handel med och servering av folköl samt försäljning av tobaksvaror.

Därmed är de kommunala kontakter ett restaurangföretag behöver ha samlade vid en och samma förvaltning/nämnd. Vår förhoppning är att detta ger berörda företag en ökad tillgänglighet.