Utskriftsdatum: 16 May 2021

Alla omsorgstagare är nu vaccinerade

24 februari 2021

Alla omsorgstagare i Borgholms kommun är vaccinerade mot covid-19 och snart även all personal som jobbar med nära vård.

Två av våra sjuksköterskor har sedan vaccinationsstart vaccinerat 428 omsorgstagare (149 på våra vård-och omsorgsboende/gruppboenden, 233 inom hemsjukvård/hemtjänst samt 47 hemmavarande anhöriga till omsorgstagarna).

På bilden vaccinerar Catrin Engberg Tukia medarbetaren Lena Ekelund. Vi har hittills vaccinerat 478 medarbetare och kommer inom en snart framtid ha ett uppsamlingsheat där vi beräknar vaccinera ytterligare 25-30 medarbetare. Efter det är vaccinationerna som Borgholms kommun ansvarar för klara.

 

 

Hoppa till innehåll