Utskriftsdatum: 08 July 2020

Allmän förskola

Alla barn (3-5 år) erbjuds förskola under minst 525 avgiftsfria timmar under bestämda tider från och med höstterminen det år barnet fyller tre år, så kallad allmän förskola (Skollagen 8 kap. § 4).

För hemmavarande barn innebär denna möjlighet att barnet får vara i förskola 15 timmar per vecka. Allmän förskola förläggs utifrån den pedagogiska verksamheten, exempelvis 5 timmar per dag och 3 dagar i veckan, på de terminstider som skolan har.

När skolan har skollov och lovdagar har allmän förskola ledigt, se skolans läsårstider.

Ansökan om allmän förskola görs på särskild blankett inför varje terminsstart/läsår och minst en termin i taget. Erbjudande om plats i allmän förskola skickas ut varje vår till de föräldrar med barn som inte redan har placering i barnomsorgens verksamhet.

Allmän förskola är avgiftsfri.