Utskriftsdatum: 04 July 2020

Allmän information

Borgholms kommun strävar efter att snarast och senast inom fyra månader från ansökan erbjuda barnomsorg. Placering av barn görs i första hand utifrån turordning med hänsyn till föräldrarnas önskemål.

Ansökan om plats i barnomsorgen görs under E-tjänster högre upp på sidan.

Föräldrar till barn i förskola och fritidshem kan registrera barnschema, säga upp barnomsorgsplats och registrera inkomstuppgifter i Edwise. Se hur det går till under Mer information längre ner på sidan.

För förskolebarn i åldern 1-5 år finns förskola och familjedaghem. För förskolebarn i åldern 3-5 år erbjuds avgiftsfri förskola med 15 timmar/vecka under läsårstider. För skolbarn i åldern 6-12 år finns det fritidshem och familjedaghem. Barnomsorg på obekväm tid kan erbjudas efter individuell prövning.