Utskriftsdatum: 21 January 2020

Offentlig plats – uteserveringar

En offentlig plats är de gator, vägar, trottoarer, parker eller liknande som är upplåtna för allmänheten. Vem som ansvarar för denna mark varierar. För att bedriva tillfällig verksamhet på kommunal mark krävs tillstånd, som kan fås genom att en ansökan inlämnas till Polisen. Kommunen får sedan yttra sig över ansökan, varefter Polismyndigheten fattar beslut.

Tillståndsansökan kan gälla arrangemang, uteserveringar, uppsättning av byggnadsställningar och renhållningscontainer med mera.

En avgift tas ut, som är beroende på hur stor yta som används. Taxan beslutas av kommunfullmäktige och det är sedan Borgholm Energi, som på uppdrag av kommunen tar in avgiften.

Läs uteserveringspolicyn och övrigt informationsmaterial under Mer information längst ner på sidan.