Utskriftsdatum: 26 March 2019

Alternativ 3 – Kommunsammanläggning

Styrkor
• Vi kan dra nytta av och stärka identiteten Öland
• Vi lockar komptens till den sammanslagna kommunen – kompetens som är lockade av processen
• Vi kan driva ett aktivt arbete med att utveckla Öland och våra styrkor i gröna näringar, besöksnäring och övrigt näringsliv
• Som tredje största kommun i länet blir vi en stark förhandlingspart gentemot Kalmar, regionen och staten
• Vi klarar de geografiska utmaningarna och bygger framtidens bästa äldreomsorg
• Vi ökar kvaliteten i de kommunala verksamheterna
• Vi har möjlighet att skapa effektiva strukturer inom den kommunala servicen

Svagheter
• Vissa medborgare upplever att förändringen innebär en centralisering och vi får en ännu större glesbygdsdiskussion
• Vi får ett vi och dem mellan de som har varit för respektive mot kommunsammanslagningen
• Processen vid sammanslagningen hanteras oskickligt och skapar organisationskaos

Möjligheter
• Vi står starka inför kommunernas utmaningarna
• Vi stärker Öland som varumärke
• Vi ökar vårt samarbete med framförallt Kalmar
• Vi kan locka sommarölänningar att bosätta/skriva sig här
• Vi bygger en decentraliserad ny kommunal organisation på Öland som bygger på olika servicepunkter på många platser och vi nyttjar digitaliseringen fullt ut
• Vi startar en genomtänkt förändringsprocess där vi har vänt på alla stenar
• Vi kan se till att alla delar av Öland utvecklas och har en bra kommunal service

Hot
• En bristfällig sammanslagningsprocess skapar problem
• Den gamla kommun identiteten försvinner
• Vi får demokratiförluster som inte är acceptabla
• Vi lyckas inte ta hem rationaliseringspotentialen i lägre kostnader eller högre kvalité
• Mycket energi läggs på att överbygga kulturskillnaderna mellan de två kommunerna
• Vi lyckas inte dra nytta av det nya Öland
• Konflikter om formfrågor som var kommunhuset ska ligga