Utskriftsdatum: 15 October 2019

Alternativ till våld i Södra Kalmar län, ATV

”Alternativ till våld” är en samverkan mellan kommunerna Kalmar, Torsås, Emmaboda, Nybro, Mönsterås, Borgholm och Mörbylånga. ATV arbetar med våld i nära relationer. Med nära relation menar vi att förövare och offer står i relation till varandra som partner, f.d partner eller förälder/styvförälder och barn. När det gäller personer som utsätts för hedersrelaterat våld, kan denna krets utvidgas. Personalgruppen består av män och kvinnor med erfarenhet av psykosocialt utrednings- och behandlingsarbete från olika verksamhetsområden.

Vi har tystnadsplikt och kontakten med oss är kostnadsfri.

Vi vänder oss till:

  • Barn och ungdomar som bevittnat och/eller upplevt våld i en nära relation
  • Män som är eller har varit utsatta och/eller själva utsätter någon för våld i en nära relation
  • Kvinnor som är eller har varit utsatta och/eller själva utsätter någon för våld i en nära relation

Vi erbjuder:
– Rådgivning, stöd och hjälp
– Behandling individuellt och/eller i grupp för barn, kvinnor och män
–  Krisbearbetning

Vad är våld?
– Våld är en makthandling
– Våld är varje handling som genom att den skrämmer, smärtar, skadar eller kränker, försöker påverka andra till att göra sådant de inte vill eller att sluta göra det de vill (ATV:s definition)

Våldet har många olika ansikten…
Det kan vara fysiskt eller psykiskt våld, olika former av hot, känslomässiga övergrepp, ekonomisk kontroll, isolering, tvångsgifte, skadegörelse, sexuellt våld etc. På ”Alternativ till våld” definierar vi våldet utifrån fem olika former:

– Fysiskt våld
Våld som riktas direkt mot den andre, exempelvis slag, knuffar, örfilar, att gripa tag i, slå med föremål, skaka, dra i håret, etc.

–  Psykiskt våld
Direkt hot om våld och våldsamma konsekvenser.
Indirekt riktat hot mot annan närstående, husdjur eller egendom.
Degraderande och förödmjukande beteende, kontroll, utagerande svartsjuka, isolering, fientlig och nedlåtande hållning.
Hot om att begå självmord.

– Sexuellt våld
Bli tvingad att deltaga i eller bevittna sexuella handlingar mot sin vilja.
”Tjatsex” och ibland även ”försoningssex”.

– Materiellt våld
Inredning i hemmet slås sönder, föremål kastas/slås sönder, kläder och andra personliga tillhörigheter bränns eller klipps sönder.

– Latent våld
Stark ilska och aggressivitet som inte är uttalad. Detta kan exempelvis visa sig genom kroppsspråket och skapar stor otrygghet och rädsla hos den andre. Våld eller hot om våld ”sitter i väggarna”.

”Alternativ till våld” i Kalmar har ett barnperspektiv i all verksamhet. Det innebär att vi i alla våra insatser och processer kontinuerligt frågar oss hur vi beaktar de berörda barnens situation, vilka konsekvenser våra interventioner får för barnen och om barnens röster blivit hörda. Målet är att öka medvetenheten och kunskapen om barns utveckling och behov hos både mammor och pappor i syfte att skapa en grund för en trygg uppväxtmiljö.

Du kan själv vända till dig till ATV på telefonnummer 0480-45 09 80. Svarar vi inte kan du tala in ett meddelande på telefonsvararen som avlyssnas regelbundet. Man kan också få kontakt med oss genom andra verksamheter inom socialtjänst, sjukvård och polis. Även anhöriga och vänner kan hjälpa till med kontakten.

Skicka e-post

Kvinnofridslinjen
Kvinnofridslinjen är en nationell stödtelefon för dig som utsatts för hot och våld. Du som är anhörig eller vän är också välkommen att ringa till oss. Vi har öppet dygnet runt och du ringer oss gratis oavsett var du bor. Ditt samtal syns inte på telefonräkningen, tfn 020-50 50 50

Kvinnojour
Kvinnojouren Kalmar
Jourtel 0480-191 55
Skicka e-post

Tjejjouren
Tjejjouren Kalmar www.tjejjourentekla.se
Skicka e-post

BRIS
Barnens hjälptelefon 0200-230 230
Vuxentelefon – om barn 077-150 50 50
webbsida www.bris.se

Andra telefonnummer
Polisen/Socialjouren, 114 114 vid akut fara,112
Brottsofferjouren 0480-880 85, 0200-21 20 19
Kvinnojouren, 0480-191 55
Mansjouren, 073-697 31 10