Utskriftsdatum: 21 September 2020

Alternativ till våld

”Alternativ till våld” är en samverkan mellan kommunerna Kalmar, Torsås, Emmaboda, Nybro, Mönsterås, Borgholm och Mörbylånga. ATV arbetar med våld i nära relationer. Med nära relation menas att förövare och offer står i relation till varandra som partner, f.d partner eller förälder/styvförälder och barn. När det gäller personer som utsätts för hedersrelaterat våld, kan denna krets utvidgas. Personalgruppen består av män och kvinnor med erfarenhet av psykosocialt utrednings- och behandlingsarbete från olika verksamhetsområden.

ATV har tystnadsplikt och kontakten är kostnadsfri.

ATV vänder sig till:
– Barn och ungdomar som bevittnat och/eller upplevt våld i en nära relation
– Män som är eller har varit utsatta och/eller själva utsätter någon för våld i en nära relation
– Kvinnor som är eller har varit utsatta och/eller själva utsätter någon för våld i en nära relation

ATV erbjuder:
– Rådgivning, stöd och hjälp
– Behandling individuellt och/eller i grupp för barn, kvinnor och män
– Krisbearbetning
– Alternativ till våld i Kalmar har ett barnperspektiv i all verksamhet. Det innebär att ATV i alla sina insatser och processer kontinuerligt frågar sig hur de beaktar de berörda barnens situation, vilka konsekvenser deras interventioner får för barnen och om barnens röster blivit hörda. Målet är att öka medvetenheten och kunskapen om barns utveckling och behov hos både mammor och pappor i syfte att skapa en grund för en trygg uppväxtmiljö.

Du kan vända till dig till ATV på telefonnummer 0480-45 09 80. Svarar de inte kan du maila till atv@kalmar.se eller tala in ett meddelande på telefonsvararen som avlyssnas regelbundet.