Utskriftsdatum: 15 November 2018

Alternativ

I utredningen Öland en kommun? presenteras tre olika förslag; 1) Som idag, 2) Utökat samarbete mellan kommunerna och 3) Kommunsammanläggning.

Läs mer om varje enskilt förslag till vänster.

En eventuell sammanläggning med Kalmar utreds inte.