Utskriftsdatum: 25 October 2021

Ändring av detaljplan för Stugan 1 med flera, Sjöstugeområdet

07 oktober 2021

Borgholms kommun har tagit fram förslag på ändring av detaljplan för Stugan 1 med flera, även kallat Sjöstugeområdet. Förslaget är nu ute på samråd. Samrådskedet är det första steget i detaljplaneprocessen. Ändringen av detaljplanen syftar till att möjliggöra avstyckning av två nya tomter inom planområdet samt fastighetsreglering för befintliga tomter som angränsar till planområdet.

Samrådstiden pågår mellan 11 oktober till och med den 28 oktober 2021. Synpunkter skickas via e-post senast den 28 oktober 2021 till mobn@borgholm.se.

Ange ” Ändring av detaljplan Stugan 1, Sjöstugeområdet” i ämnesfältet och notera namn, adress och fastighetsbeteckning i din e-post. Vi tar gärna emot dina synpunkter via e-post men du kan även posta till: Borgholms kommun, Kommunledningsförvaltningen, Box 52, 387 21 Borgholm.

Se under Mer information nedan för att ta del av planförslaget. Upplysningar över detaljplaneförslaget ges av planarkitekt. Se under Kontakt längst ner.

Hoppa till innehåll