Utskriftsdatum: 19 October 2018

Ändringar i tidtabellerna för busstrafiken – Borgholm får fler busslinjer

Nu på söndag, den 10/12, ändras tidtabellerna hos länstrafiken.

Ihop med tidtabellsskiftet görs en översyn av länets kollektivtrafik. Justeringarna innebär för Borgholms kommuns del att det blir fler turer på Linje 101 mellan Kalmar och Borgholm. Dels tillkommer det turer under helgerna och dels blir det fler morgonturer. Det görs också tidsjusteringar för bättre anslutningar.

På övriga linjer i kommunen är det endast mindre tidsjusteringar.

Tidtabellen gäller från 2017-12-10 tom 2018-06-17.