Utskriftsdatum: 28 July 2021

Äng istället för gräsmatta

12 juni 2018

Borgholms kommun värnar om den biologiska mångfalden. I sommar odlas det därför äng istället för gräsmatta på flera platser runt om i kommunen.

Att öka och bevara den biologiska mångfalden är viktigt. I Borgholms kommun har därför ett projekt startat för att återskapa de ängar som finns. Förhoppningen är att ängsprojektet ska leda till fler insekter som pollinerar. Öland är känd för sin rika och ovanliga flora och har idag många fridlysta arter.

Regeringen har lyft problemet med den hotade biologiska mångfalden. För att uppmuntra satsningar på stadsgrönska och ekosystemtjänster i urbana miljöer har Boverket fått pengar som kommuner kan ansöka om. Borgholms kommun tar på allvar tag i bevarandet av öländsk flora, insektsliv och mångfald. Kommunen söker därför de bidrag som finns.

Ängsprojektet är ett samarbete mellan Gata-Park-avdelningen på Borgholm Energi och Fastighetsavdelningen på Borgholms kommun. Projektet innebär att kommunen på utvalda ytor, både i tätorter och på landsbygden, ska försöka öka den biologiska mångfalden genom att gynna pollinerande insekter. På de utvalda ytorna kommer nu örter som överlevt att få möjlighet att växa och så småningom föröka sig. En provyta i centrala Borgholm ska också sås med ängsfröer.

Informationsskyltar kommer sättas upp på de ytor som ingår i äng-projektet, men tidigare klipptes till gräsmatta.

Hoppa till innehåll