Utskriftsdatum: 10 April 2020

Anmälningar och tillstånd

Vi vill gärna göra det så enkelt som möjligt för dig som vill starta upp något nytt. Beroende på vilken typ av verksamhet du vill starta kan du behöva söka en del tillstånd eller göra en del anmälningar till olika myndigheter.

Vi har här samlat information som rör de tillstånd och anmälningar du kan behöva göra hos kommunen. Vill du läsa mer kan du beställa vår folder ”Företagsguiden” i vårt servicecenter.