Utskriftsdatum: 05 July 2020

Anmälnings- och tillståndspliktiga företag

Nöt, får, get och häst

För verksamheter med mellan 100 och 400 djurenheter  av nöt, får och getter samt hästar, krävs en anmälan till kommunen. Denna typ av av lantbruk klassas som C-verksamhet. Överskrids antalet djurenheter 400 krävs tillstånd av länsstyrelsen. Jordbruk av denna storlek klassas bo B-verksamhet och ska dessutom lämna en årlig miljörapport, senast 31 mars varje år. Rapporten skickas till Miljö- och byggnadsnämnden.

Svin, fjäderfä och andra djurslag

För verksamheter med mellan 100 och 200 djurenheter av svin och fjäderfä samt övriga djurslag krävs anmälan till kommunen. Överskrids antalet djurenheter 200 krävs tillstånd av länsstyrelsen. Jordbruk av denna storlek klassas bo B-verksamhet och ska dessutom lämna en årlig miljörapport, senast 31 mars varje år. Rapporten skickas till Miljö- och byggnadsnämnden.

Anmälan

Blankett för anmälan av miljöfarlig verksamhet för lantbruk hittar du under Blanketter och E-tjänster.