Utskriftsdatum: 28 January 2020

Ansök om pengar från Eons miljöfond

Har du ett projekt som kan bidra till att utveckla och förbättra kust- och havsmiljön i Borgholms kommun? Då kan du ansöka om pengar från Eons miljöfond.

Eons miljöfond instiftades 2017 efter gåva från Eon. Pengarna i fonden ska gå till havs- och kustmiljöinsatser i Borgholms kommun. Både privatpersoner och organisationer kan ansöka om bidrag ur fonden.

Kommunen betalar varje år ut bidrag på upp till 200 000 kronor, fördelat på två tillfällen – ett på våren och ett på hösten. Det minsta bidraget som delas ut till enskilda projekt är 50 000 kronor.

Ansökan bör innehålla en projektbeskrivning med mål, syfte samt en beskrivning av hur projektet bidrar till fondens syfte. Ansökan skickas till kommun@borgholm.se och ska märkas med Eons miljöfond.

Ansökan till höstens utdelning av miljöfonden ska ha inkommit den 31 oktober 2019.

Projekt som tidigare har beviljats medel från fonden är bland annat forskare från KTH i samverkan med Byxelkroks Marinservices projekt med att odla alger för humankonsumtion längs norra Ölands kuster och ett annat projekt för förbättrad rening i våtmark vid Högenäsviken.