Utskriftsdatum: 16 July 2020

Ansök om svensk flagga eller fana

Nu kan du som privatperson, förening eller organisation ansöka om svensk fana eller flagga. Dessa delas ut av Stiftelsen Sveriges Nationaldag samt av Länskommittén Sveriges Nationaldag i Kalmar län.

Fanorna delas ut vid en ceremoni på länsresidenset i Kalmar den 5 juni. Flaggorna delas ut vid de festligheter som Borgholms kommun anordnar i samband med Sveriges Nationaldag den 6 juni. Mer information kring platser för utdelning av flaggor uppdateras när det närmar sig.

Mer information om hur du ansöker om svensk flagga hittar du på Länsstyrelsen Kalmar läns webbplats