Kontakta oss

Ansökan om ekonomiskt bistånd

Publicerat 19 juni 2018

Under denna flik hittar du information om ansökan om ekonomiskt bistånd. Vid en ansökan är det viktigt att själv ha gjort sitt yttersta. Detta eftersom ekonomiskt bistånd skall ses som den sista utvägen. För att beviljas ekonomiskt bistånd är det viktigt att du själv gör vad som anstår dig för att nå självförsörjning. Du ska i första hand pröva om du har rätt till andra former av bidrag.

Tänk på att om du har sparade pengar på banken eller andra ekonomiska tillgångar måste du använda dessa till din försörjning innan du kan få ekonomiskt bistånd.

Vem kan ansöka om ekonomiskt bistånd?

Alla har rätt att ansöka om ekonomiskt bistånd, men bedöms som tidigare nämnts utifrån individuella förutsättningar. Om du är gift eller sambo kommer ni båda ses som sökande. Om någon av er har en inkomst, ska ni i första hand försörja er på den.

Arbeta och sysselsättning

Om du beviljas ekonomiskt bistånd på grund av arbetslöshet, måste du vara anmäld på arbetsförmedlingen och aktivt söka arbete. Du ska även ta emot de arbetsmarknads- och utbildningsåtgärder som erbjuds dig. Socialtjänsten samverkar med Arbetsförmedlingen när det gäller arbete, sysselsättning och utbildningsåtgärder. Den som är sjuk eller förhindrad att aktivt söka arbete, ska uppvisa läkarintyg och vara sjukskriven för att ha rätt till ekonomiskt bistånd.

Tillgångar och inkomstförändringar

Du är skyldig att redovisa alla dina tillgångar t.ex. bil, båt, husvagn, hus, fritidshus, pengar på banken, aktier, obligationer, pensionssparande med mera. Dina tillgångar påverkar din rätt till bistånd. Du måste informera oss om alla förändringar i dina inkomster och tillgångar, under den tiden som beviljats ekonomiskt bistånd.

Skulder, lån med mera

Ekonomiskt bistånd beviljas inte till lån eller andra skulder. Vid en skuldsituation bör du i första hand kontakta långivaren eller företaget där skulden har uppstått. Du kan också ta kontakt budget och skuldrådgivare som finns i Kalmar, kontaktuppgifter hittar du under menyn budget och skuld.

Tänk på att det är viktigt att i första hand betala hyra, el, barnomsorg och annat som är absolut nödvändigt för dig och dina barn!

Inkomster som reducerar

I stort sett alla inkomster (efter avdrag för preliminär skatt) tas med i den beräkning som handläggaren gör, och påverkar det ekonomiska biståndet.
Nedan ser du de vanligaste inkomsterna, har du någon av dem?

Lön Etableringsersättning Barnpension
Underhållsstöd Aktivitetsersättning Äldreförsörjningsstöd
A-kassa / Alfa-kassa Studiestöd Aktivitetsstöd
Sjukersättning Pension Bostadsbidrag
Föräldrapenning Barnbidrag Flerbarnstillägg
Studiebidrag Överskjutande skatt Sjukpenning

Hur går ansökan till?


För att ansöka om ekonomiskt bistånd måste du fylla i en ansökningsblankett. Den hittar du här eller i vår expedition. Har du inte sökt ekonomiskt bistånd förut kontaktas du för ett möte med någon av våra handläggare för en första kontakt. Handläggaren kommer därefter göra en ekonomisk utredning av din situation, och kommer kanske behöva kontakta myndigheter som Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten, Skatteverket, Arbetslöshetskassan, CSN, Arbetsförmedlingen eller Transportstyrelsen för att kontrollera dina uppgifter. Om du skulle lämna oriktiga uppgifter eller låta bli att anmäla förändringar i din situation kan detta leda till anmälan för bedrägeri och att du blir återbetalningsskyldig.

Tänk på att om du upplever att du har ett tolkbehov måste du uppge detta när du kontakter socialtjänsten avseende ekonomiskt bistånd. Detta för att socialsekreteraren ska ha möjlighet att boka tolk till ert möte.

 

Hoppa till innehåll