Utskriftsdatum: 19 January 2021

Antagna detaljplaner

Här presenterar vi detaljplaner som vunnit laga kraft de senaste två åren. Alla gällande detaljplaner finns hos kommunen. Kontakta kommunens Servicecenter för att få ta del av dessa.