Utskriftsdatum: 23 October 2021

Antagna detaljplaner

18 juni 2020

Här presenterar vi detaljplaner som vunnit laga kraft de senaste två åren. Alla gällande detaljplaner finns hos kommunen.

Hoppa till innehåll