Utskriftsdatum: 09 July 2020

Genomfört: Aquabest – hållbart vattenbruk

Vattenbruk innebär odling av djur och växter i vatten. Många gånger påverkar till exempel fiskodlingar sin omgivning. Fiskarna får mat för att växa och mediciner mot sjukdomar och parasiter. Omgivande vatten blir övergött och innehåller antibiotika med mera. Att skapa ett hållbart vattenbruk betyder att påverkan på omgivningen minskar. Att man till exempel tar bort lika mycket övergödande ämnen som man tillför.

MusselodlingarWP_20140429_012

Musslor filtrerar vatten och äter växtplankton. De kan rena vattnet omkring sig. Genom att odla musslor längs länets kuster kan vi minska effekterna av övergödningen. Musslorna tar nämligen upp kväve och fosfor som är gödningsämnen.

Foder

I Aquabest ska de odlade musslorna ingå i ett fiskfoder som ska användas i fiskodlingar i kraftverksdammar i Jämtland. Men det finns fler användningsområden för de odlade musslorna. De kan bli höns- och kycklingfoder eller kan man kompostera och använda som gödningsmedel på åkrar.

Geografisk analys

Tidigare musselodlingar har visat på bra men väldigt olika resultat. Aquabest har därför gjort en geografisk analys på var det är lämpligast att placera musselodlingarna. Kalmar läns kuster har undersökts och poängsatts för

  • salthaltWP_20140429_029
  • vattenomsättning
  • klorofyll (musselmat)
  • syrehalt

Du kan läsa resultaten i rapporten, länk finns under rubriken Mer information.

Resultat och problem

Det finns många platser runt kommunen som verkar lämpliga för att odla musslor på. Tyvärr visade det sig att nästan hela östra Öland inte hade tillräckliga djupdata, därför har den delen av länet inte poängsatts. Men resultatet pekar på att hela östra Öland är mycket lämpligt för musselodling.

Ett annat problem är att odlingarna inte tål stora påfrestningar från vågor, vind och is. Därför behöver tekniken för odling i öppet hav utvecklas.

Projektet avslutat – men fortsätter

Projektet Aquabest är avslutat och nu fortsätter arbetet för att bygga upp större musselodlingar kopplat till fodertillverkning i ett internationellt projekt som kallas Baltic Blue Growth. Borgholms kommun deltar som så kallad project partner.

Vill du veta mer?

Om du har frågor eller vill ha mer information kan du kontakta miljöprojektledare Kristin Bertilius, se kontaktuppgifter under Kontakta oss nedan.