Utskriftsdatum: 23 September 2018

Är du sugen på att installera en eldstad nu när vinterkylan börjar komma?

I så fall måste du göra en anmäla till kommunen om att du ska nyinstallera eller byta en eldstad och/eller rökkanal. För installation av eldstad krävs en underskriven anmälan, en planritning som utvisar eldstadens placering samt en fasadritning som utvisar skorstenens placering och höjd.
Du hittar mer information här; http://www.borgholm.se/installera-eldstad-och-rokkanal/