Utskriftsdatum: 17 June 2019

Arbeten börjar på Ölandsbron

På måndag nästa vecka börjar årets arbete med att stärka och förlänga Ölandsbrons livslängd. Mellan den 18 mar och 17 juni ska Trafikverket förbättra brons kantbalkar, räcken, broisolering och beläggning. För att kunna göra det och ha en säker arbetsmiljö sänks hastigheten till 70 kilometer i timmen och ett körfält i vardera riktning stängs.

Ett av körfälten kommer bli prioriterat för linjebusstrafik, för att göra det snabbare och smidigare att resa kollektivt. För att fotverka köbildning är det körförbud för långsamtgående fordon på bron mellan klockan 6-9 samt 15-18.