Utskriftsdatum: 21 April 2021

Arbetslag

10 december 2013
A-arbetslaget 882 59
Anders Carlsson Tmsl
Lamine Cissokho Musik, mentor 7A
Erika Florentsson Ma, no, mentor 7A
Maria Jungerstam En, sv, sva, mentor 6A
Karin Jönsson Txsl, mentor 9A
Madelaine Klingestam So, spec, mentor 6A
Sofie Lönnberg Jansson No, mentor 9A
Rahelleh Rahrow Vikarie, studiehandledare
Daniel Widell Idh, mentor 7A
B-arbetslaget 882 58
Gunne Bergström Spec, mentor 6B
Kerstin Elofsson Bl, mentor 9B
Jan-Olof Forslund Spec
Thomas Jotarv So, mentor 6B
Christina Larsson Sv, ty, mentor 7B
Anna Nyman Idh, mentor 8B
Jonas Olsson Ma, no, mentor 8B
Elisabeth Palmquist En, no, mentor 9B
Tina Petersson Spec, mentor 7B
Najat Shareef Studiehandledare
Milla Skoglund Fritidsledare
Jesper Ström Fritidsledare
C-arbetslaget 886 02
Farah Atweh Studiehandledare
Jonas Boberg Ma, no, mentor 7C
Karin Ekstrand Sp, mentor 7C
Emma Englund No, mentor 9C
Anneli Eriksson Spec
Magnus Flygare En, resurs, mentor 8C
Elisabet Folkemark Hkk, txsl, mentor 8C
Marie Johansson Elevassistent, mentor 6C
Johan Jungå So, mentor 6C
Anette Kullman Föräldraledig
Helene Penttinen en, mentor 6C
Judit Wickenberg Sv, mentor 9C
Lenamarie Wikström Hkk, mentor 8C
Iris Willkomm Sp, ty, mentor 9C

 

Hoppa till innehåll