Utskriftsdatum: 22 February 2019

Arbetsmarknadsenheten

Arbetsmarknadsenheten, AMA, är kommunens resurs för människor som står utanför arbetsmarknaden. Du kommer till oss efter kontakt med handläggare på Arbetsförmedlingen, socialtjänsten eller Försäkringskassan. Genom oss kan du bli coachad, arbetsträna, praktisera, få vägledning, göra studiebesök med mera. Vi erbjuder varje deltagare ett personligt stöd och tillsammans utformar vi en handlingsplan som ska stärka dina möjligheter till arbete eller börja studera.

Är du som arbetsgivare intresserad av att ta emot en praktikant eller behöver anställa? Hör gärna av dig till oss.

AMA samordnar även kommunens feriearbete för ungdomar 15-17 år.

Kontaktpersoner:
Ola Davidsson 0485-881 99
Helene Johansson 0485-880 56
Agneta Östberg 0485-886 21