Kontakta oss

Arbetsmarknadsenheten, AME

Publicerat 01 april 2020

Arbetsmarknadsenheten, AME, är kommunens resurs för människor som står utanför arbetsmarknaden. Du kommer till oss efter kontakt med handläggare på Arbetsförmedlingen, socialtjänsten eller Försäkringskassan. Genom oss kan du bli coachad, arbetsträna, praktisera, få vägledning, göra studiebesök med mera.

Stärkande och kompetenshöjande insatser

Det primära syftet med arbetet på Arbetsmarknadsenheten är att hjälpa personer så att de kan klara sin försörjning på egen hand. Det handlar om motiverande, stärkande och kompetenshöjande insatser.

Sekundära syftet är det arbete som utförs av deltagare som att kunna erbjuda service till kommunala verksamheter och kommunens invånare. Det handlar om de praktiska arbetsuppgifter och tjänster som utförs av de anställda (och till viss del personer i praktik) på Arbetgsmarkandsenheten. Uppdragen är viktiga då de möjliggör erbjudande om reella arbeten samt reella arbetsuppgifter. Anställningar som erbjuds ska i första hand vara tidsbestämda och syfta till att hjälpa personer att närma sig eller nå egen försörjning.

Vi erbjuder varje deltagare ett personligt stöd och tillsammans utformar vi en handlingsplan som ska stärka dina möjligheter till arbete eller börja studera. Exempel på aktiviteter som vi anordnar inom verksamheten är naturvård, snickeri och café.

Ta emot en praktikant eller anställa

Är du som arbetsgivare intresserad av att ta emot en praktikant eller behöver anställa? Hör gärna av dig till oss!

Vi arbetar med det kommunala aktivitetsansvaret, KAA, för ungdomar mellan 16-20 år som inte går på gymnasiet. Varje kommun i Sverige har ett informationsansvar enligt Skollagen, vilket innebär att kommunen ska hålla sig informerad om hur de ungdomar i kommunen under 20 år som fullgjort sin skolplikt men inte har ett slutbetyg från gymnasiet är sysselsatta. Syftet är att erbjuda dem lämplig individuell coachning.

Kommunala aktivitetsansvaret, KAA, kartlägger sysselsättningen hos alla ungdomar i kommunen mellan 16-20 år som inte är inskrivna i ett gymnasium eller inte fått ett slutbetyg från ett gymnasieprogram och får meddelande från gymnasieskolan då någon elev avbryter sina studier så att kontakt kan tas med eleven. Kalmarsunds gymnasieförbund, där Borgholms kommun är medlem, administrerar aktivitetsansvaret. Du kan läsa mer om det kommunala aktivitetsansvaret på deras hemsida som finns under mer information längre ner på sidan

Arbetsmarknadsenheten, AME, samordnar även kommunens feriearbete för ungdomar 15-17 år.

Hoppa till innehåll