Utskriftsdatum: 04 August 2020

Arbetsmarknad och integration

Vi kan erbjuda dem som står utanför arbetsmarknaden olika insatser som stödjer för att komma in i arbetslivet. Vår målsättning är att genom varierande insatser stärka förutsättningarna till en anställning eller studier och har samarbete med flera andra av kommunens förvaltningar samt olika myndigheter.

Vi arbetar med ungdomar 16-20 år som inte går på gymnasiet inom det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) och samordnar kommunens feriearbete för ungdomar 15-17 år. Mer information finns på Arbetsmarknadsenheten.

Hos oss är också vägen in för nyanlända inom etableringen. Mer information om finns under Integration.

Vi är insatsägare till Pontibus, som startades i januari 2017. Insatsen riktar sig till dig som är i yrkesverksam ålder och i behov av samverkan. Mer information finns på Pontibus.