Utskriftsdatum: 16 January 2019

Arbetsmarknad och integration

Arbetsmarknadsenheten (AME) är kommunens resurs för människor som står utanför arbetsmarknaden.
Du kommer till oss efter kontakt med handläggare på Arbetsförmedlingen, socialtjänsten eller Försäkringskassan. Genom oss kan du bli coachad, arbetsträna, praktisera, få vägledning, göra studiebesök med mera. Vi erbjuder varje deltagare ett personligt stöd och tillsammans utformar vi en handlingsplan som ska stärka dina möjligheter till arbete eller börja studera.

AME är också vägen in för nyanlända inom etableringen. Mer information om finns under Integration.

AME är insatsägare till Pontibus, som startades i januari 2017. Insatsen riktar sig till dig som är i yrkesverksam ålder och i behov av samverkan. Mer information finns på Pontibus.

Är du som arbetsgivare intresserad av att ta emot en praktikant eller behöver anställa? Hör gärna av dig till oss.

AME samordnar även kommunens feriearbete för ungdomar 15-17 år.