Utskriftsdatum: 08 August 2020

Arbetsmarknadsenheten

Arbetsmarknadsenheten (AME) är kommunens resurs för människor som står utanför arbetsmarknaden. Du kommer till oss efter kontakt med handläggare på Arbetsförmedlingen, socialtjänsten eller Försäkringskassan. Genom oss kan du bli coachad, arbetsträna, praktisera, få vägledning, göra studiebesök med mera. Vi erbjuder varje deltagare ett personligt stöd och tillsammans utformar vi en handlingsplan som ska stärka dina möjligheter till arbete eller börja studera. Exempel på aktiviteter som vi anordnar inom verksamheten är naturvård, snickeri och café.

Är du som arbetsgivare intresserad av att ta emot en praktikant eller behöver anställa? Hör gärna av dig till oss!

Vi arbetar med det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) för ungdomar mellan 16-20 år som inte går på gymnasiet.
Varje kommun i Sverige har ett informationsansvar enligt Skollagen, vilket innebär att kommunen ska hålla sig informerad om hur de ungdomar i kommunen under 20 år som fullgjort sin skolplikt men inte har ett slutbetyg från gymnasiet är sysselsatta. Syftet är att erbjuda dem lämplig individuell coaching.

KAA kartlägger sysselsättningen hos alla ungdomar i kommunen mellan16-20 år som inte är inskrivna i ett gymnasium eller inte fått ett slutbetyg från ett gymnasieprogram. KAA får meddelande från gymnasieskolan då någon elev avbryter sina studier så att kontakt kan tas med eleven. Kalmarsunds gymnasieförbund, där Borgholms kommun är medlem, administrerar aktivitetsansvaret. Du kan klicka på deras logga för att läsa mer om det kommunala aktivitetsansvaret på deras hemsida.

AME samordnar även kommunens feriearbete för ungdomar 15-17 år.