Utskriftsdatum: 17 January 2021

Arrangemangsbidrag

Föreningar som vill anordna ett arrangemang som är öppet för alla i kommunen och som bidrar till ett rikare och varierat utbud för kommunens invånare och besökare, kan söka arrangemangsbidrag (hette tidigare kulturprogrambidrag). Samarrangemang mellan olika föreningar premieras. Bidraget kan delvis finansiera annonsering, marknadsföring eller andra omkostnader, dock inte personalkostnader

Sista ansökningsdag är 1 mars och 1 september. Bidrag under 5000 kronor kan sökas löpande under året. Ungdomar prioriteras.

Kontakta Maria Johanson, samordnare kultur och fritid, för mer information om ansökan, kontakt nedan.

25 maj 2018 trädde GDPR i kraft, som reglerar behandling av personuppgifter enligt dataskyddsförordningen.