Kontakta oss

Satsning på förenkling för företag och arrangörer

Publicerat 22 november 2022

I vår satsning Forum Borgholm samlar vi kompetenser för att underlätta för företagare och arrangörer. ”Vi vet att det här är efterfrågat från vårt näringsliv”, säger Anders Magnusson, tillväxtchef.

Det ska vara enkelt att starta, driva och utveckla sitt företag i Borgholms kommun. I vår satsning Forum Borgholm samlar vi kompetenser för att underlätta, hjälpa till med information och snabba på vid exempelvis ansökningar av tillstånd. Vid ett och samma tillfälle får företagaren träffa alla kontakter för sitt ärende. Vi ger dig som företagare en väg in och genom dialog, vägledning, behovsanpassade råd och effektiv samordning förenklar vi kontakten med oss.

”Vi vet att det här är efterfrågat av företagarna och satsningen är en del i vårt arbete med att förbättra vår service och bemötande. Vi hoppas att satsningen Forum Borgholm ska göra det enkelt och smidigt för företagen”, säger Anders Magnusson, tillväxtchef.

”Vi är den företagstätaste kommunen i landet och den här frågan är oerhört viktig för oss. Företagen och inte minst de många små företagen behöver lättnader från byråkrati och administration så att tid och resurser frigörs som i stället kan läggas på att utveckla verksamheten. Vi hoppas att den här satsningen ska förenkla för företag att verka och växa”, säger Ilko Corkovic,” kommunstyrelsens ordförande.

Tid för möte bokas in fredagar mellan 8-12. Nu bokas möten genom att skicka e-post till anders.magnusson@borgholm.se men en bokningsportal är på gång.

 

Borgholms kommun ingår i högriskområde för fågelinfluensa

Publicerat 21 november 2022

Jordbruksverket beslutade den 16 november 2022 att upprätta ett högriskområde för fågelinfluensa i delar av södra Sverige där Borgholms kommun ingår. Beslutet är en förebyggande åtgärd för att minska risken för smitta med fågelinfluensa från vilda fåglar till tamfåglar. Beslutet gäller alla som har fjäderfän, höns och andra fåglar i fångenskap.

Vilda fåglar kan smitta tama så nu gäller det att vara uppmärksam och försiktig samt följa Jordbruksverkets råd. Det viktigaste du som djurägare kan göra är att förhindra kontakt mellan dina fåglar och vilda fåglar. Jordbruksverket har samlat massor av tips på hur du gör detta på deras webbplats:

Borgholm tryggaste kommunen igen

Publicerat 08 november 2022

Borgholm är den kommun i Polisregion Sydost där invånarna känner sig tryggast enligt polisens årliga trygghetsmätning. Årets undersökning visar det bästa resultatet någonsin och vår kommun rankas som den tryggaste kommunen i Sverige.

Polisens årliga trygghetsmätning genomfördes under hösten 2022 och Borgholms kommun ligger i topp när hela trygghetsmätningen summeras.

”Det är glädjande att våra medborgare upplever en så stor trygghet. Vi lutar oss inte tillbaka utan fortsätter att satsa på trygghetsfrågor som vi vet betyder oerhört mycket för våra medborgare. Att vi de senaste fyra åren rankats som den tryggaste kommunen i hela landet betyder mycket även för inflyttning och företagsetablering”, säger Ilko Corkovic, kommunstyrelsens ordförande.

”Trygghet är en allt viktigare faktor när man i framtiden väljer bostadsort. Vi jobbar med attraktiva områden för nya bostäder och vi är otroligt glada att Borgholms kommun återigen är den tryggaste kommunen i mätningen”, säger Jens Odevall, kommunchef och fortsätter:

”Det är ett glädjande resultat och trygghetsundersökningen är ett kvitto på att Polisens och vårt arbete bland annat inom skolan, Förebyggande teamet och socialförvaltningen är framgångsrikt. Men upplevelsen av trygghet är också en färskvara och vi fortsätter våra satsningar på att stärka tryggheten”.

”Vi vill ge en stor eloge till Polisens arbete och deras närvaro i vår kommun. Vi har ett bra samarbete och det betyder mycket”, säger Ilko Corkovic.

58 kommuner deltog i trygghetsmätningen i Polisregion syd och 600 enkäter skickades ut i Borgholms kommun. 300 personer i Borgholms tätort fick svara på enkäten och 300 utanför tätorten. Svarsfrekvensen var hög, 70 procent. I mätningen ligger vi på 0,57 på skalan där 0 är tryggast och 6 är minst trygg.

Trygghetsmätningen kommer nu att analyseras ordentligt och ska ligga till grund för fortsatta prioriterar när det gäller satsningar på trygghet.

 

Stipendier för dig som studerar på eftergymnasial nivå

Publicerat 07 november 2022

Ölands kommunalförbund utlyser nu stipendier och medel från Stiftelsen Ölands Landskapsmots forsknings- och stipendiefond. Sista ansökningsdag är 14 november.

Kriterier för ansökan

 • Högst 30 år gammal.
 • Mantalsskriven på Öland sedan minst 10 år eller tidigare mantalsskriven på Öland minst 15 år.
 • Bedriva studier i Sverige eller utomlands som kräver minst gymnasiekompetens eller motsvarande.
 • Stiftelsen stödjer även vetenskaplig forskning som främjar öländsk verksamhet och intressen samt hembygdsvårdande verksamhet på Öland,

Läs mer och ansök på Ölands kommunalförbunds hemsida

 

Julstad även i år: ”Behåller det mesta av julbelysningen”

Publicerat 02 november 2022

Borgholms kommun har tagit beslut om att behålla det mesta av julbelysningen och kompensera det genom att spara in på annan belysning i år.

”Kommunens lösning för julbelysningen är väl avvägd och genomarbetad. Vi sparar el samtidigt som vi har tagit hänsyn till perspektiven trygghet, säkerhet och trivsel”, säger Magnus Areskog, säkerhetssamordnare.

Julbelysningen består av ledbelysning och kommunens totala energiförbrukning kommer inte att öka eftersom vi samtidigt släcker annan belysning.

Väl avvägd dekorativ belysning på allmänna platser leder till ökad trygghet, trivsel, ökad handel och mer utevistelse. Det är viktiga anledningar till att Borgholms kommun har kvar den traditionella julbelysning även i år.  Vi fokuserar på andra åtgärder som gör faktisk skillnad när det gäller att minska energi­förbrukningen.

”Vi har tuffa år med pandemi bakom oss och nu oroliga tider med kriget i Ukraina och dessutom höga elkostnader och räntor. Ännu mer mörker är verkligen inte det vi behöver nu. Vi tycker att julbelysningen är viktig ur ett trygghets- och folkhälsoperspektiv samt för julhandeln och restaurangerna i Borgholm”, säger Anders Magnusson, tillväxtchef.

Julbelysningen längs Storgatan med gammaldags grangirlanger från fasad till fasad längs kvartersgatorna kommer att vara tänd från första advent till tjugondag knut, 25 november till 16 januari. Det är i sig en minskning med cirka 40 dagar jämfört med tidigare år. Julbelysning som inte monteras är isdropparna, de gröna bollarna i norra parken och vid Turistbyrån, vattentornets julbelysning, strålkastarna på Torget och slingan på fjärrvärmeverkets skorsten. Inga ljusstakar eller stjärnor kommer att sättas upp i Stadshuset, däremot kommer en dekoration på Stadshusets balkong att sättas upp, som blir till glädje för fler i staden. En ytterligare besparing är att Slottets fasad samt löp- och promenadslingor vid Mejeriviken och Sjöstugan kommer att tidsstyras och tändas klockan 05:30 tills det ljusnar och sedan tändas igen vid skymning fram till klockan 23.

”Det är en del av våra åtgärder, som innebär att vi gör av med mindre energi men vi får en fin effekt av julbelysningen. Borgholm kommer att vara en fin julstad även i år”, säger Anders Magnusson.

Välkommen på föreläsning: Leva och bo energismart

Publicerat 28 oktober 2022

Vill du veta mer om hur du kan energieffektivisera ditt hus och ditt liv? Kom och lyssna på Andreas Molin, energijägare och expert på lågenergihus och solceller.

Tisdagen den 15 november klockan 18.00 – 19.30

Plats: Färjestadens skola , matsalen.

Anmäl dig till via e-post till: energiradgivning@monsteras.se så bjuder vi på fika. Annars behövs ingen anmälan.

Välkomna önskar Energi- och klimatrådgivningen i Borgholm och Mörbylånga kommun i samverkan med Hultsfred, Högsby, Mönsterås och Vimmerby.

Bilden: Andreas Molin, energijägare och expert på lågenergihus och solceller.

Klart med presentkort i julklapp till våra medarbetare

Publicerat 27 oktober 2022

Borgholms kommun har beslutat att ge ett presentkort i julklapp till sina medarbetare. Presentkortet på 500 kronor gäller hos valfri näringsidkare i kommunen.

”Vi vill premiera våra anställda och rikta ett stort tack för ett fantastiskt jobb. Vi hoppas att julgåvan ska vara uppskattad”, säger Ilko Corkovic, Staffan Larsson och Carl Malgerud från personalutskottet.

Bilden: Vår kommunikationschef Clara Hoogland använde sitt presentkort på Edith & Julia i Rälla.

Referat från kommunstyrelsen 25 oktober

Publicerat 27 oktober 2022

Det nyvalda kommunstyrelsen sammanträdde för första gången i tisdags.

Information från verksamheten

Kommunchef Jens Odevall redogjorde för aktuella frågor inom förvaltningarna.

Kommunstyrelsens utskott

Kommunstyrelsen beslutade att utse ledamöter att ingå i arbetsutskottet, som även fungerar som personalutskott, budgetberedning, trafiknämnd, näringslivsutskott, pensionsmyndighet samt krisledningsnämnd.

Ilko Corkovic valdes till ordförande, Staffan Larsson till vice ordförande och Carl Malgerud till andre vice ordförande.

Till att ingå i fritidsutskott utsågs Kerstin Kyhlberg Engwall till ordförande och Sara Kånåhols och Marcel van Luijn till ledamöter.

Ilko Corkovic valdes som ombud för Kommuninvest och fler ombud valdes till Miljöfonden.

Budgetuppföljning september

 • Resultatet för kommunen är +61,3 miljoner kronor. (Årsprognos +59,8 miljoner kronor)
 • Driftredovisningen visar budgetavvikelsen +46,1 miljoner kronor. (Årsprognos +46,9 miljoner kronor)
 • Likvida medel 66,2 miljoner kronor. (Årsprognos 22,4 miljoner kronor)
 • Investeringar 65,9 miljoner kronor. (Årsprognos 127,2 miljoner kronor)

Delårsbokslut

Delårsbokslut överlämnades till kommunfullmäktige för att fastställas.

 • Resultatet för kommunen är +68,9 miljoner kronor. (Årsprognos +58,8 miljoner kronor)
 • Driftredovisningen visar budgetavvikelsen +54,9 miljoner kronor. (Årsprognos +45,9 miljoner kronor)
 • Investeringar 64,7 miljoner kronor. (Årsprognos 127,2 miljoner kronor)
 • Likvida medel 76,5 miljoner kronor. (Årsprognos 21,2 miljoner kronor)

Årsplan med budget 2023

Kommunfullmäktige föreslås anta årsplan med budget inklusive taxor för 2023, på sitt sammanträde i november.

Styrmodell

Kommunfullmäktige föreslås att revidera styrmodellen för Borgholms kommun. Revideringen omfattar att upphävanden befintliga finanspolicyn, reglementet för intern kontroll samt attestreglementet.

Borgholmshem AB

Borgholmshem AB ansöker hos kommunfullmäktige om borgensåtagande för bolagets räkning med syfte att förvärva de bostadsfastigheter som Borgholms kommun och Borgholm Energi AB idag äger. Det är totalt nio fastigheter som ska förvärvas under åren 2022-2024 enligt plan samt en nybyggnation av ett hyreshus i Löttorp.

Kommunfullmäktige föreslås även ändra bolagsordningen för Borgholmshem för att justera revisorernas roll.

BEAB

Borgholm Energi AB ser ett lånebehov framöver då både investeringstakten och prisnivåerna ökar. Borgensutrymmet som ansöks om avser kvarvarande lånebehov utöver den fastställda borgen på 486 miljoner kronor samt det lånebehov och den investeringsbudget som finns i affärsplanen för 2023. Det nya borgensutrymmet blir därmed 646 miljoner kronor.

Den politiska organisationen

Efter ett val är det brukligt att se över och justera vilka nämnder och utskott som ska finnas. Den politiska organisationen föreslås förändras genom att miljö- och hållbarhetsutredningen avvecklas vid årsskiftet och att införa ett tekniskt utskott till kommunstyrelsen. Det är kommunfullmäktige som fattar det slutliga beslutet.

Extra föreningsbidrag

Kommunstyrelsen beslutade att avsätta 400 000 kronor ur kommunstyrelsens budget för ett extra föreningsbidrag till föreningar med föreningsägda samlingslokaler samt lokaler för barn- och ungdomsverksamhet.

Kultur- och fritidsutskottet får i uppdrag att fördela medlen.

Kommunchefen uppdras att ordna en föreningsträff med energirådgivning.

Du kan se sammanträdet textat här:

Se upp för vilt i höstmörkret – bästa råden för att undvika viltolyckor

Publicerat 26 oktober 2022

Med hösten kommer viltolyckorna. Oktober, november och december är de månader då det sker överlägset flest viltolyckor i Sverige. Bara i Kalmar län kan vi räkna med närmare 1 100 incidenter, motsvarande närmare 20 per dag. Vi bad eftersöksjägaren Rune Karlsson tipsa om hur vi kan göra för att undvika viltolyckor.

”Flest olyckor med vilt sker i grynig och skymning då djuren ofta förflyttar sig mellan skog och betesmark. Det är också den tiden då många är på väg till och från arbetet. Det är viktigt att hålla koll i diken och vägkanter för att upptäcka vilt och man ska tänka på att om det kommer ett rådjur springande så kommer oftast fler”, säger Rune Karlsson och fortsätter:

”Det är tydligt att en del förare bara tittar rakt fram på vägen. Det kan vara alldeles fritt och öppet på båda sidor om vägen och dagsljus men ändå så kör man på ett djur.

Enligt Nationella viltolycksrådets statistik har det i år inträffat 337 rådjursolyckor i Borgholms kommun och då har vi bara kommit in en bit in i den mest olyckstunga perioden. Särskilt utsatt sträcka är i stort sett hela väg 136 men även på mindre vägar inträffar viltolyckor.

Anpassa hastigheten och håll avstånd

Årstiden innebär att det blir mörkare och blötare vilket är faktorer som ytterligare ökar olycksrisken och gör det extra viktigt att tänka på hastigheten i trafiken.

”Förutom att hålla extra uppsikt när man kör och att hålla avstånd är det viktigt att anpassa farten efter de förhållanden som råder. Stoppsträckan påverkas av hur fort du kör och därför kan en lägre hastighet vara helt avgörande”, säger Rune Karlsson.

De flesta olyckor i vår kommun involverar rådjur men även grävling, hare och älg finns med bland olyckorna. Eftersöksjägare arbetar i en farlig miljö på och i anslutning till vägen. Tänk på att sänka hastigheten rejält då du har blivit uppmärksammad på att en viltolycka har skett och kör sakta förbi olycksplatsen. Jägare med hund söker i många fall spår vid och på vägen och dessutom kan plötsligt ett skadat djur dyka upp.

”Många är duktiga och sänker farten men en del har helljuset på och drar förbi i hög fart. Det är ett elände för oss när vi går och söker av med lösa hundar,” säger Rune Karlsson som har sällskap av wachtelhunden Wilda när han gör eftersök.

Det här gäller om du kört på ett djur

Om du kört på ett djur ska du parkera på ett säkert sätt så snart du kan. Ta först hand om eventuellt skadade och varna andra trafikanter genom att exempelvis ställa upp en varningstriangel. Märk noga ut platsen, använd gärna en viltmarkeringsremsa och kontakta polisen via 112. SOS Alarm har en gratisapplikation (app) som heter ”112” som med fördel kan användas. Från samtalet, via appen, får SOS Alarm automatiskt dina koordinater samt en kartbild över var du befinner dig.

”Det är ett stort problem att många inte vet var de kört på djuret. De kanske kört hem och anmäler först då. Vi kan leta timmavis på fel plats och våra hundar får upp spår från andra vilda djur. Om du i din anmälan kan uppge så nära som möjligt var olyckan skedde och åt vilket håll djuret sprang sparar det djurets lidande” , vi brukar ringa upp bilföraren som kört på djuret för att få mer information om händelseförloppet och antal djur osv så ha telefonen på ett par timmar efter olyckan säger Rune Karlsson.

Viltolycksremsa kan du hämta gratis på bilprovningsstationer och hos Polisen.

Mer information om viltolycksdrabbade vägar, länsvis statistik och mer information om Nationella viltolycksrådet finns på www.viltolycka.se

FAKTA: Det gäller vid viltolyckor:

 • 80 procent av alla viltolyckor är kollision med rådjur. Från 1januari 2021 till 25 oktober 2022 har det inträffat 794 registrerade rådjursolyckor i Borgholms kommun.
 • Bilförare är skyldig att anmäla en viltolycka med älg, rådjur, hjortdjur, vildsvin, mufflonfår, örn, utter, björn, varg, järv och lodjur.
 • Du ringer då 112. Det ska också tydligt markeras med något föremål var olyckan inträffade.
 • Flest viltolyckor sker i grynig och skymning då djuren ofta förflyttar sig mellan skog och betesmark.
 • De bästa råden för att undvika viltolyckor är som alltid att vara uppmärksam, se till att ha gott om tid och anpassa hastigheten efter vägen, väglaget och ljusförhållandena. Låt bli att fippla med telefonen och radion, utan koncentrera dig på bilkörningen. Och låt blicken söka lika mycket i kanten av vägen där djuren först dyker upp, som rakt fram.

Bildtext: Rune Karlsson på eftersök tillsammans med wachtelhunden Wilda. ”Om du i din anmälan kan uppge så nära som möjligt var olyckan skedde och åt vilket håll djuret sprang sparar det djurets lidande”, säger han.

Följ första kommunfullmäktige för mandatperioden

Publicerat 17 oktober 2022

17 oktober, klockan 18, hålls första kommunfullmäktige för den här mandatperioden.

Kommunens invånare har valt 35 personer från sju olika partier att representera dem den här mandatperioden. På deras första sammanträde förväntas de välja ett presidium, ordförande och vice ordföranden. Det ska även hållas val av valberedning, revisorer och kommunstyrelse.

Nya fullmäktige ska också tacka av avgående ledamöter som tjänstgjort i fullmäktige tidigare mandatperioder.

Utöver detta har kommunfullmäktige på dagordningen bland annat att besluta om nytt aktieägaravtal och ägardirektiv för Kommunassurans, som är ett offentligt ägt bolag som erbjuder försäkringstjänster.

Fullmäktige har också att besluta om tilläggsbudget för asfaltering ska antas. Asfalteringen ska åtgärda problem med gång- och cykelväg på Sandgatan och Folkparksvägen i Borgholm.

 

 

Hoppa till innehåll