Utskriftsdatum: 05 July 2020

Avfallshantering och återvinning

Avfall ska hanteras på olika sätt beroende på de egenskaper avfallet har. Det innebär att det inte finns något enkelt svar på hur ett avfall skall behandlas eller sorteras. I första hand skall man alltid sträva efter att förhindra att avfall uppkommer, framförallt genom förbättrade produktionsmetoder men också genom att ändra sitt sätt att konsumera. Det avfall som uppkommer ska i första hand återanvändas om det i möjligt. I andrahand skall avfallet återvinnas. Återvinning kan ske genom att materialet eller energin återvinns. Detta kan till exempel ske genom kompostering, materialåtervinning eller förbränning med energiåtervinning i speciella förbränningsanläggningar. I sista hand kan deponering vara den enda lämpliga metoden att ta hand om avfallet.