Utskriftsdatum: 25 October 2021

Avgifter bygglov och anmälan 2021

05 oktober 2021

I  tabellen nedan hittar du avgifterna för de vanligaste typerna av bygglov och anmälan. Avgifterna gäller för ärenden inkomna från och med 1 januari 2021.

I de ärenden där timdebitering används tas en avgift om 1165 kronor per timme ut.

Saknar du någon avgift eller har frågor om avgiften för ditt ärende är du välkommen att kontakta en bygglovhandläggare via vårt servicecenter.

 

Nybyggnad av bostadshus och komplementbyggnad Beskrivning Yta Pris
Bostadshus, planenligt 30-100m² 23 300 kr
101-200m² 27 960 kr
201-350m² 29 125 kr
Bostadshus, liten avvikelse 30-100m² 30 290 kr
101-200m² 34 950 kr
201-350m² 37 280 kr
Bostadshus, utanför planlagt område 30-100m² 30 290 kr
101-200m² 34 950 kr
201-350m² 37 280 kr
Komplementbyggnad, planenligt Med tekniskt samråd 30-100m² 15 145 kr
101-200m² 16 310 kr
201-350m² 17 475 kr
Komplementbyggnad, liten avvikelse Med tekniskt samråd 30-100m² 20 970 kr
101-200m² 25 630 kr
201-350m² 25 630 kr
Komplementbyggnad, utanför planlagt område Med tekniskt samråd 30-100m² 20 970 kr
101-200m² 23 300 kr
201-350m² 25 630 kr
Komplementbyggnad, planenligt Utan tekniskt samråd 30-100m² 10 485 kr
101-200m² 12 815 kr
201-350m² 13 980 kr
Komplementbyggnad, liten avvikelse Utan tekniskt samråd 30-100m² 13 980 kr
101-200m² 16 310 kr
201-350m² 18 640 kr
Komplementbyggnad, utanför planlagt område Utan tekniskt samråd 30-100m² 13 980 kr
101-200m² 16 310 kr
201-350m² 18 640 kr
Bostadshus/komplementbyggnad Planenligt 0-30m² 10 485 kr
Liten avvikelse 0-30m² 12 815 kr
Utanför planlagt område 0-30m² 12 815 kr

 

Tillbyggnad av bostadshus och komplementbyggnad Beskrivning Yta Pris
Tillbyggnad bostadshus, planenligt Med tekniskt samråd 30-100m² 15 145 kr
101-200m² 16 130 kr
201-350m² 18 640 kr
Tillbyggnad bostadshus, liten avvikelse Med tekniskt samråd 30-100m² 19 805 kr
101-200m² 20 970 kr
201-350m² 23 300 kr
Tillbyggnad bostadshus, utanför planlagt område Med tekniskt samråd 30-100m² 19 805 kr
101-200m² 20 970 kr
201-350m² 23 300 kr
Tillbyggnad bostadshus, planenligt Utan tekniskt samråd 30-100m² 8155 kr
101-200m² 9320 kr
201-350m² 10 485 kr
Tillbyggnad bostadshus, liten avvikelse Utan tekniskt samråd 30-100m² 12 815 kr
101-200m² 15 145 kr
201-350m² 16 310 kr
Tillbyggnad bostadshus, utanför planlagt område Utan tekniskt samråd 30-100m² 12 815 kr
101-200m² 15 145 kr
201-350m² 16 310 kr

 

Anmälan Beskrivning Yta Pris
Attefall, förråd/garage 30 m² 6990 kr
Attefall, gäststuga Utan tekniskt samråd 30 m² 6990 kr
Attefall, gäststuga/bostadshus Med tekniskt samråd 30 m² 10 485 kr
Attefall, Takkupor Max 2 st 5825 kr
Attefall, Tillbyggnad av huvudbyggnad 15 m² 6990 kr
Eldstad 2330 kr
Rivningsanmälan 5825 kr
Ventilation 2330 kr
Ändring av bärande konstruktion 3495 kr

 

Övriga bygglov Beskrivning Yta Pris
Avvisat ärende 3495 kr
Balkong Per ärende 3495 kr
Fasadändring/ommålning av hus Inom planlagt område 4660 kr
Förhandsbesked/hus Avgiften per hus 10 485 kr
Marklov 3495 kr
Mur/plank/bullervall De första 10 m 0-10 m 3495 kr
Därefter per påbörjad meter 11 m- 200 kr/m
Nätstation/teknikbod/pumpstation 0-30 m² 8155 kr
Parkeringsplats Klass 1 Vanliga bilar 6990 kr
Parkeringsplats Klass 2 Ställplatser 0-10 platser 8155 kr
Parkeringsplats Klass 2 Ställplatser 11-30 platser 9320 kr
Parkeringsplats Klass 2 Ställplatser 31- platser 11 650 kr
Rivningslov 5825 kr
Skylt Per ärende 3495 kr
Skärmtak 3495 kr

*Timdebitering sker med 1165 kr/timme.

Hoppa till innehåll