Utskriftsdatum: 17 October 2019

Avgifter barnomsorg

Inom barnomsorgen tillämpas maxtaxa. Det innebär att hushållets sammanlagda inkomster är avgiftsgrundande men taxan ligger på ett maxbelopp som ingen blir debiterad över.

Det yngsta barnet räknas som barn 1.

Maxtaxan justeras för varje år och är för 2019:

Barnomsorg
1-5 år
Beräkningsunderlag Maxbelopp/
månad
Barn 1 3 % av inkomsten 1425 kr
Barn 2 2 % av inkomsten 950 kr
Barn 3 1 % av inkomsten 475 kr
Barn 4 Ingen avgift
Skolbarns-omsorg
6-12 år
Beräkningsunderlag Maxbelopp/
månad
Barn 1 2 % av inkomsten 950 kr
Barn 2 1 % av inkomsten 475 kr
Barn 3 1 % av inkomsten 475 kr
Barn 4 Ingen avgift