Utskriftsdatum: 04 July 2020

Avgifter barnomsorg

Inom barnomsorgen tillämpas maxtaxa. Det innebär att hushållets sammanlagda inkomster är avgiftsgrundande men taxan ligger på ett maxbelopp som ingen blir debiterad över.

Det yngsta barnet räknas som barn 1.

Maxtaxan justeras för varje år och är för 2020:

Barnomsorg
1-5 år
Beräkningsunderlag Maxbelopp/
månad
Barn 1 3 % av inkomsten 1478 kr
Barn 2 2 % av inkomsten 986 kr
Barn 3 1 % av inkomsten 493 kr
Barn 4 Ingen avgift
Skolbarns-omsorg
6-12 år
Beräkningsunderlag Maxbelopp/
månad
Barn 1 2 % av inkomsten 986 kr
Barn 2 1 % av inkomsten 493 kr
Barn 3 1 % av inkomsten 493 kr
Barn 4 Ingen avgift