Utskriftsdatum: 16 May 2021

Avrådan mot att besöka korttidsavdelningen, Ekbacka 4, i Borgholm

10 april 2021
Coronavirus

På grund av hög och ökande smittspridning av covid-19 i samhället har Folkhälsomyndigheten tagit beslut om att förlänga föreskrifter och allmänna råd till och med den 16 maj. Alla är enligt smittskyddslagen skyldiga att vidta försiktighetsåtgärder för att skydda sig själv och andra mot spridning av covid-19. Alla har ett personligt ansvar att följa såväl de nationella som de regionala rekommendationerna. Särskilt viktigt är att begränsa antalet nya nära kontakter, undvika platser med trängsel och att hålla avstånd.

Vi avråder därför dig att besöka din anhörig på korttidsavdelning Ekbacka 4 under denna tid, oavsett om du är vaccinerad eller tidigare haft covid-19.

Speciella undantag kan göras efter kontakt med enhetschef Tina Svantesson på telefon 0485-88 414, vardagar mellan klockan 09.00-15.00.

Vid eventuellt bokat besök bör du

  • använda munskydd eller visir som finns att tillgå på avdelningen
  • tvätta händerna och/eller desinficera dem när du kommer in på avdelningen
  • hålla ett avstånd på minst 2 meter till andra personer
  • prioritera endast en besökande åt gången
  • respektera att om den anhöriga delar rum med annan person så kan besöket inte ske inne på rummet.

Vi tackar för visad hänsyn och förståelse.

Hoppa till innehåll