Utskriftsdatum: 19 December 2018

Badanläggningar

Samhällsbyggnadsförvaltningen har tillsynen över de offentliga badanläggningarna. Dessa innefattar alla badanläggningar dit allmänheten har tillträde. Det är främst simhallar men även andra anläggningar med bassängbad. Till bassängbaden räknas också bubbelbad, vattenrutschbanor, utomhuspooler, och sk badtunnor. Bland annat skall badvattenkvaliteten kontrolleras fortlöpande.

Den kontrollen skall göras av verksamhetsutövaren, föreståndaren. Det är Samhällsbyggnadsförvaltningens ansvar att bland annat dessa kontroller sköts.