Utskriftsdatum: 20 October 2019

Badvatten

För att människor ska kunna bada utan att bli sjuka har Miljö och byggandsförvaltningen tillsyn på badanläggningar och strandbad.

En bassängverksamhet är anmälningspliktig. Se vidare under Anmälningsskyldiga verksamheter.