Utskriftsdatum: 21 August 2019

Utbildningsförvaltningen

trygga_barn_logo_final_split_rgb

Skolstart
Grundskolan i Borgholms kommun börjar höstterminen 2019  tisdag den 20 augusti (Slottsskolan åk 7 – 9 onsdag den 21 augusti) på nedan angivna tider:

Åkerboskolan åk F enligt utsänt brev
tel. 881 51 åk 1-5 kl. 08.20 – 13.00
åk 6-9 kl. 08.20 – 13.00
Köpings skola åk F-2 kl. 08.10 – 13.10
tel. 886 90 åk 3-5 kl. 08.10 – 14.45
Viktoriaskolan åk F kl. 08.15 – 12.15
tel. 886 65 åk 1-2 kl. 08.15 – 13.15
åk 3-5 kl. 08.15 – 14.30
Slottsskolan åk 6 kl. 08.05 – 15.30 20 augusti
åk 7-9 kl. 08.05 – 15.30 21 augusti
Gärdslösa skola åk F-2 kl. 08.10 – 13.00
tel. 886 90 åk 3-5 kl. 08.10 – 14.30
Rälla skola åk F-2 kl. 08.10 – 13.00
tel. 886 90 åk 3-5 kl. 08.10 – 14.30
Kulturskolan Lärarna tar kontakt med eleverna

Elever som beviljats skolskjuts åker med busskort som delas ut första dagen i skolan. Första dagen åker dessa elever utan busskort till skolan. Upplysningar kring hållplatser kan lämnas av trafikplanerare Anette Eriksson, tel. 010- 21 21 143, eller respektive skolexpedition. Tidtabeller kommer att finnas publicerade på KLT:s och Borgholms kommuns hemsida. Glömmer eleven sitt busskort får eleven åka till skolan gratis och sedan hjälper respektive skolexpedition till med bussbiljett för hemfärden.

VÄLKOMNA TILL ETT NYTT LÄSÅR!
Utbildningsförvaltningen


Utbildningsförvaltningens verksamhet innefattar pedagogisk omsorg, förskola, förskoleklass, skolbarnsomsorg, fritidsgårdar, grundskola, grundsärskola samt kulturskola. Förvaltningen ansvarar också för folk- och skolbiblioteken i kommunen.

Vår vision:
Trygga barn växer här

Utbildningsnämndens mål:

  • Utbildningsnämndens verksamheter ska genomsyras av delaktighet och inflytande för våra brukare.
  • Alla elever ska under grundskoletiden komma i kontakt med olika arbetsplatser, yrken och studievägar, så att de kan göra välgrundade val av studier och yrken som baseras på deras intressen och möjligheter, inte på tradition och konventioner.
  • Utbildningsnämnden ska erbjuda trygga och utvecklande verksamheter i hela kommunen.
  • Utbildningsnämndens verksamheter ska ha en god arbetsmiljö med kompetent personal i ständig utveckling.
  • Utbildningsnämndens verksamheter ska ha en god service, präglas av transparens och förbättra verksamheten genom samverkan mellan enheter, stadier och verksamheter.
  • Utbildningsnämndens verksamheter ska bidra till en hållbar miljö.
  • Utbildningsnämndens verksamheter ska arbeta aktivt med en resursfördelning anpassad till verksamheternas behov.