Utskriftsdatum: 29 September 2020

Barnets namn

Det nyfödda barnet får automatiskt föräldrarnas efternamn, om namnet är deras gemensamma. Barnet får senast födda helsyskons efternamn, om föräldrarna har olika efternamn och barnet står under föräldrarnas vårdnad

I andra fall ska föräldrarna lämna skriftligt besked i namnfrågan till folkbokföringen inom tre månader från barnets födelse. Om anmälan ej görs får barnet moderns efternamn. Närmare information får Du hos skattemyndigheten, folkbokföringen.