Utskriftsdatum: 24 July 2019

Allmän information

Borgholms kommun strävar efter att snarast och senast inom fyra månader från ansökan erbjuda barnomsorg. Placering av barn görs i första hand utifrån turordning med hänsyn till föräldrarnas önskemål.

Ansökan om plats i barnomsorgen görs under E-tjänster högst upp på den här sidan.

Föräldrar till barn i förskola och fritidshem kan också registrera barnschema, säga upp barnomsorgsplats och registrera inkomstuppgifter i Edwise. Se hur det går till under Mer information nedan.

För förskolebarn i åldern 1-5 år finns förskola och familjedaghem. För förskolebarn i åldern 3-5 år erbjuds avgiftsfri förskola med 15 timmar/vecka under läsårstider. För skolbarn i åldern 6-12 år finns det fritidshem och familjedaghem. Barnomsorg på obekväm tid kan erbjudas efter individuell prövning.

Inom barnomsorgen tillämpas maxtaxa. Det innebär att hushållets sammanlagda inkomster är avgiftsgrundande men taxan ligger på ett maxbelopp som ingen blir debiterad över.

Det yngsta barnet räknas som barn 1.

Maxtaxan justeras för varje år och är för 2019:

Barnomsorg
1-5 år
Beräkningsunderlag Maxbelopp/
månad
Barn 1 3 % av inkomsten 1425 kr
Barn 2 2 % av inkomsten 950 kr
Barn 3 1 % av inkomsten 475 kr
Barn 4 Ingen avgift
Skolbarns-omsorg
6-12 år
Beräkningsunderlag Maxbelopp/
månad
Barn 1 2 % av inkomsten 950 kr
Barn 2 1 % av inkomsten 475 kr
Barn 3 1 % av inkomsten 475 kr
Barn 4 Ingen avgift