Utskriftsdatum: 09 July 2020

Begränsad framkomlighet vid Kungsgårdsbacken i Borgholm

Den 14 januari och onsdag den 15 januari, är det begränsad framkomlighet och risk för störning i trafiken på väg 136, Södra vägen, vid Kungsgårdsbacken (Viktoriagatan) i Borgholm fram till Kungsgårdsvägen. Detta på grund av trädfällning av högriskträd. Dessa träd innebär fara för fordon, gång och cykeltrafik om de inte tas ned.
Arbetet startar när morgontrafiken är klar efter klockan nio, och planeras vara avslutat innan eftermiddagstrafiken tar fart. Trafikvakter kommer att hjälpa till med trafiken.
Även Näktergalsstigen från naturreservatet och utfarten från Viktoriagatan mot väg 136 kommer att vara begränsad.
På grund av olycksrisken avråder vi allmänheten från att uppehålla sig för nära när arbete pågår.