Utskriftsdatum: 08 April 2020

Behöver jag ett serveringstillstånd?

Du behöver inte serveringstillstånd om serveringen sker av dig som privatperson, exempelvis vid ett bröllop eller ett 50-årsfirande. För att serveringen ska kunna ske utan tillstånd måste samtliga av punkterna nedan vara uppfyllda. Serveringen ska:

  • avse ett enstaka tillfälle för i förväg bestämda personer,
  • ske utan vinstintresse och utan annan kostnad för deltagarna än kostnaden för inköp av dryckerna, och
  • äga rum i lokaler där det inte bedrivs yrkesmässig försäljning av alkohol. Exempelvis, har ni abonnerat en restaurang som har ett stadigvarande serveringstillstånd, får man inte ta med egen alkoholhaltig dryck.