Utskriftsdatum: 23 September 2018

Bemanningsenheten

Bemanningsenhetens uppdrag är att samordna vikariehanteringen för socialförvaltningens verksamheter inom äldreomsorg, stöd till personer med funktionsnedsättning, ensamkommande och sjuksköterskor inom kommunal hälso – och sjukvård.

Bemanningsenheten ansvarar för:
– Poolanställda
– Via Time Pool boka beställda vikariebehov med tillgängliga vikarieresurser.
– Förmedling av ansökningar för timvikariat via Offentliga jobb, till verksamheterna.
– Utbildning i Time Care Pool och Time Care planering.

Bemanningsenhetens öppetider:
Vardagar:  kl. 06:30 – 15:30
Helger:       kl. 06:30 – 11:00

Kontakt:
Enhetschef
Eva Resman
Tel 0485-882 01
Skicka e-post

Bemanningsplanerarna:
Tel: 0485 – 88481 eller 0485-885 48
Skicka e-post

Besöksadress:
Västra Kyrkogatan 12 A
Borgholm