Utskriftsdatum: 26 September 2020

Bemanningsenheten

Bemanningsenhetens uppdrag är att samordna vikariehanteringen för socialförvaltningens verksamheter inom äldreomsorg, stöd till personer med funktionsnedsättning, ensamkommande och sjuksköterskor inom kommunal hälso – och sjukvård.

Bemanningsenheten ansvarar för:
– Poolanställda
– Timvikarier (ej sjuksköterska/are), som bokas via Time Pool
–  Via Time Pool boka och beställa vikariebehov med tillgängliga vikarieresurser.
–  Utbildning i Time Care Pool och Time Care planering.

Bemanningsenhetens öppetider:
Vardagar:  kl. 06:30 – 15:15
Helger:       kl. 06:30 – 13:15

Kontakt:
Enhetschef
Eva Resman
Tel 0485-882 01
Skicka e-post

Bemanningsadministratör:
Omsorg om funktionsnedsatta (OFN) och Stöd och insatser.
Tel. 0485-884 81

Äldreomsorg, särskilt boende
Tel. 0485-884 83

Äldreomsorg, hemtjänst
Tel. 0485-884 85
Skicka e-post

Besöksadress:
Tullgatan 38
Borgholm