Utskriftsdatum: 12 July 2020

Besök på kommunens äldreboenden

Besök kommer att tillåtas med start under nästa vecka (vecka 27) på kommunens äldreboenden utomhus med besöksvärdar och efter bokning.

Från och med nästa vecka kommer vi att kunna erbjuda organiserade besök utomhus på våra boenden, när vädret tillåter.

En besöksvärd kommer att vara på plats för att servera fika och även se till att besöket sker i enlighet Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Minst tre meters avstånd gäller under hela besöket och besökarna får ta ansvar för att avståndet hålls, av alla i sällskapet. Omsorgstagaren får ta emot tre besökare per tillfälle. Besökarna får inte ha några förkylningssymtom.

Besökstiden är en timme och hela besöket sker utomhus. Bokning sker via kontakt med enheten och vidare information till anhöriga kommer att skickas ut.

Det känns viktigt och angeläget att erbjuda möjligheter för anhöriga att träffa sin familjemedlem, och även för omsorgstagarna att se sina anhöriga, under ordnade former. Besöksförbudet har nu gällt i över tre månader, vilket för många upplevts som svårt och påfrestande. Dock kan förutsättningarna förändras och riskbedömningen bli annorlunda och beslutet då komma att omprövas. Vi hoppas att alla hjälps åt att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer och göra besöken trygga och säkra.